Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego: milionowe inwestycje na drogach powiatowych

Dzisiaj w auli im. prof. Andrzeja Bałandy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyła się sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Prowadził ją przewodniczący Rady Roman Potoniec. Zanim doszło do głosowań nad uchwałami, radni wysłuchali sprawozdania starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

– Mam kolejne bardzo dobre informacje dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Otrzymałem promesę na blisko 17 milionów złotych – pieniądze będą przeznaczone na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Paszyn – Mogilno (4,5 km) z odbudową elementów drogi uszkodzonych podczas klęsk żywiołowych. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Promesy wręczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita i wicewojewoda Józef Leśniak.

Starosta dodał, że zgodnie z planem realizowana jest budowa hali sportowej ze strzelnicą w Marcinkowicach.

– Mam nadzieję, że jesienią przyszłego roku będziemy mogli ją oficjalnie otworzyć i udostępnić wszystkim chętnym – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Planujemy również budowę Powiatowego Centrum Sportu – zewnętrznego kompleksu boisk, kortu tenisowego i odkrytego basenu. To największa inwestycja sportowa w historii Powiatu Nowosądeckiego. To największa inwestycja sportowa w historii Powiatu Nowosądeckiego. Przypomnę tylko, że dzięki naszym wspólnym staraniom pozyskaliśmy dofinansowanie do tego projektu: do budowy hali w wysokości 10,8 miliona złotych, a do budowy Powiatowego Centrum Sportu – 4,3 miliona złotych.

Ale to tylko jedna z wielu inwestycji realizowanych przez Powiat Nowosądecki. Właśnie zakończyła się termomodernizacja budynku warsztatów przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie. Całkowita wartość robót zamknęła się kwotą 460 tys. zł i została sfinansowana z budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Podczas prac, oprócz ocieplenia ścian, wymieniono okna, grzejniki oraz wykonano izolację pionową budynku.

– Sporo dzieje się również na drogach – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Zakończyliśmy remonty i modernizację kilku dróg, kolejne projekty czekają na realizację.

Zakończone inwestycje:

– modernizacja drogi powiatowej Łącko – Wola Kosnowa o łącznej długości 0,635 km. Wartość robót: 945.293,50 zł. Zadanie obejmowało wymianę i wzmocnienie nawierzchni bitumicznej oraz poprawę odwodnienia drogi;

– modernizacja drogi powiatowej Korzenna – Janczowa – Miłkowa o łącznej długości 1,8 km. Wartość robót: 1 322 196,30 zł. Zadanie obejmowało wymianę i wzmocnienie nawierzchni bitumicznej, wymianę fragmentu podbudowy oraz umocnienie skarpy;

– modernizacja drogi powiatowej Łęka – Koniuszowa – Mogilno o łącznej długości 1,30 km. Wartość robót: 1 330 305,32 zł. Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i poboczami;

– przebudowa drogi powiatowej Piwniczna – ul. Szczawnicka (w tym modernizacja mostu i przepustów) o łącznej długości 1,27 km. Wartość robót: 1 471 401,21 zł. Zadanie obejmowało wymianę i wzmocnienie nawierzchni bitumicznej, przebudowę dwóch przepustów oraz mostu;

– przebudowa drogi powiatowej Wytrzyszczka – Tropie Bartkowa – Posadowa (odcinek od promu do kościoła w Tropu o łącznej długości 0,72 km). Wartość robót: 922 350,73 zł. Zadanie obejmowało całkowitą przebudowę drogi z wymianą nawierzchni bitumicznej, wykonaniem podbudowy, mijanek oraz zatoki postojowej;

– budowa chodnika wraz z odwodnieniem o długości 917 m na drodze powiatowej Nowy Sącz – Florynka w Królowej Górnej (wraz z budową dwóch zatok autobusowych). Ostateczna wartość robót: 1.062.373,67 zł. Zadanie objęte jest pomocą finansową gminy Kamionka Wielka.

W trakcie realizacji są zadania inwestycyjne i remontowe objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na lata 2021-2022:

– przebudowa drogi powiatowej Ptaszkowa – Ptaszkowa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową. Wartość robót: 3.174.953,31 zł. Termin realizacji: 31 grudnia 2021 roku;

– remont drogi powiatowej Powroźnik – Tylicz o łącznej długości 8,14 km. Wartość robót: 9.988.262,21 zł. Termin realizacji: 26 maja 2022 roku;

Zadania realizowane ze środków własnych Powiatu Nowosądeckiego:

– modernizacja drogi powiatowej Kamionka Wielka – Kamionka Wielka o łącznej długości 2,38 km. Wartość inwestycji: 2.789,256,78 zł. Termin zakończenia prac: 20 grudnia 2021 roku;

– modernizacja drogi powiatowej Stary Sącz: ul. Nowa, ul. Partyzantów – Przysietnica – Barcice o łącznej długości 815 m. Wartość inwestycji: 1.620.005,93 zł. Termin zakończenia prac: 14 grudnia 2021 roku. Zadanie objęte jest dofinansowaniem przez gminę Stary Sącz w wysokości 0,5 mln zł;

– modernizacja drogi powiatowej Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica o łącznej długości 930 m. Wartość inwestycji: 1.238.710,76 zł. Termin zakończenia prac: 10 grudnia 2021 roku.

Przeprowadzono również postępowania przetargowe na budowę, przebudowę lub rozbudowę przejść dla pieszych:

– w miejscowości Żeleźnikowa Wielka (gmina Nawojowa). Wartość inwestycji: 206.043,01 zł. Termin realizacji: 15 grudnia 2021 roku. Zadanie obejmuje wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z budową zatoki autobusowej;

– w miejscowości Mała Wieś (gmina Chełmiec). Wartość inwestycji: 205.980,98 zł. Termin realizacji: 15 grudnia 2021 roku. Zadanie obejmuje wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika oraz oświetleniem w tzw. strefie przejściowej (w obrębie skrzyżowania z ul. Starowiejską);

– w miejscowości Kamionka Wielka (gmina Kamionka Wielka). Wartość inwestycji: 196.185,00 zł. Termin realizacji: 13 grudnia 2021 roku. Zadanie obejmuje wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną (wzbudzaną) w sąsiedztwie szkoły i urzędu gminy. Dodatkowo na przejście zostanie zamontowany system monitoringu wizyjnego.

Wszystkie te zadania są objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Jeszcze w tym roku będą wykonane doświetlenia 16 przejść dla pieszych w miejscowościach: Chełmiec, Marcinkowice, Librantowa (dwa przejścia), Rożnów, Jelna, Ptaszkowa, Królowa Polska, Siedlce, Korzenna, Krynica Zdrój (ulica Pułaskiego – trzy przejścia), Łącko i Czarny Potok – mówi starosta Marek Kwiatkowski. – Wartość tych inwestycji przekracza 509 tysięcy złotych, a termin realizacji to 21 grudnia tego roku. Zadanie jest objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kolejne przejścia będą realizowane w przyszłym roku.

Podczas sesji, radni zapoznali się m.in. z informacją dotyczącą realizacji zadań oświatowych Powiatu, a także przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2022 rok. Ponadto, podjęli uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego, dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, Miasta i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2022 roku, uchwałę w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022 oraz uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie diet radnych Powiatu Nowosądeckiego i ustalenia wynagrodzenia starosty nowosądeckiego.

źródło: Starostwo Powiatowe Nowy Sącz, fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony