Tadeusz Zaremba starostą nowosądeckim

Dzisiaj, 7 maja, podczas sesji powiatu nowosądeckiego Marek Pławiak został wybrany na przewodniczącego, a Tadeusz Zaremba starostę.

Na przewodniczącego rady powiatu zgłoszono dwie kandydatury – Marka Pławiaka oraz Romana Potońca. Pierwszy z nich otrzymał 19 głosów spośród 29 osób. Pozostałe otrzymał, 10, Roman Potoniec. Wybrano także wiceprzewodniczących, którymi zostali Emil Bodziony i Maria Barbara Szarota.

Z dużym zainteresowaniem oczekiwano na wybór starosty. Niespodzianki nie było. Powiatem nowosądeckim będzie zarządzał Tadeusz Zaremba. Ma 50 lat, jest magistrem inżynierem leśnictwa, absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczynał w Lasach Państwowych. Od roku 2004 do roku 2008 był podleśniczym – specjalistą do spraw lasów nadzorowanych. Do roku 2010 pracował jako specjalista służby leśnej do spraw zagospodarowania lasu, był też specjalistą służby leśnej do spraw gospodarki leśnej.

W latach 2010-2014 był zastępcą wójta gminy Łącko. Był również doradcą wójta gminy Krościenko nad Dunajcem, kierownikiem placówki terenowej KRUS w Nowym Sączu, członkiem Rady Programowej Radia Kraków i Rady Absolwentów Uniwersytetu Rolniczego oraz przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu.

Piastował stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Generalnego do spraw Administracyjnych i Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W roku 2020 awansował na stanowisko dyrektora Departamentu Generalnego UMWM. Od maja 2022 był prezesem zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego.

Wśród hobby wymienia: strzelectwo sportowe i kajakarstwo górskie, a także grę w piłkę nożną.

Starosta Tadeusz Zaremba zaproponował na stanowisko wicestarosty Antoniego Koszyka, a na członków Zarządu Powiatu: Pawła Łabudę, Franciszka Kantora i Michała Nowaka. Wszyscy uzyskali akceptację większości radnych.

Tadeusz Zaremba, po złożeniu uroczystego ślubowania, zaznaczył, że zamierza współpracować ze wszystkimi radnymi, dyrektorami i pracownikami Starostwa Powiatowego i jednostek.

– Mamy do rozwiązania kilka pilnych spraw na początku tej kadencji, ale mamy również plan jak je rozwiązać – dodał starosta Tadeusz Zaremba. – Jedną z nich są kwestie związane z obsługą klientów w Wydziale Komunikacji. Planujemy uruchomić kilka punktów tego wydziału na terenie gmin Sądecczyzny, aby kierowcy mogli być szybciej i w sposób komfortowy być obsługiwani.

Na pytanie dziennikarzy, czy nowy starosta „weźmie za miotłę i zrobi porządki” w Starostwie Powiatowym, stwierdził: – Zależy mi na tym, aby pracownicy mieli zaufanie do siebie nawzajem, a my, jako Zarząd – do nich. Taka zwarta załoga jest silna i wtedy pewne rzeczy potrafimy zrealizować lepiej i szybciej dla mieszkańców – a o to przecież chodzi. O tej „miotle” mówiłbym więc bardzo ostrożnie.

Na pytanie o współpracę z byłym starostą odpowiedział: – Samorząd działa nadal, więc niektóre zadania będą kontynuowanie. Może pewne rzeczy będziemy widzieć inaczej, ale współpraca jest wskazana, podobnie jak korzystanie z doświadczeń. Ja ze swej strony deklaruję współpracę z byłym starostą i wszystkimi radnymi.

Radni obecnej kadencji: Emil Bodziony, Janusz Cabak, Marian Dobosz, Piotr Dyrek, Przemysław Gajowski, Andrzej Gruca, Bogdan Kałucki, Franciszek Kantor, Antoni Koszyk, Aneta Kościelniak, Piotr Kotarba, Zdzisław Kożuch, Marek Kwiatkowski, Jacek Kwit, Andrzej Lis, Paweł Łabuda, Zofia Nika, Michał Nowak, Zygmunt Opiło, Marek Pławiak, Roman Potoniec, Anna Radzik, Tomasz Skut, Wanda Stawiarska, Jan Sułkowski, Maria Szarota, Wojciech Ślusarczyk, Józef Świgut, Tadeusz Zaremba.

W dzisiejszej sesji wzięli udział m.in.: posłowie Arkadiusz Mularczyk i Patryk Wicher, senator Wiktor Durlak i radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Duda.

Na zdjęciu: Z lewej starosta Tadeusz Zaremba z prawej Marek Pławiak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony