To już wakacje!

W szkołach powiatowych Sądecczyzny odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Wicestarosta Antoni Koszyk wraz z radnym powiatowym Antonim Porębą spotkali się z młodzieżą i nauczycielami Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie. To szkoła, w której jest 100-procentowa zdawalność matury, średnia ocen wszystkich klas to 4,20, a najwyższa średnia w szkole to 5,69.

– Naukę w Liceum ukończyło w tym roku szkolnym 339 uczniów – mówił podczas uroczystości dyrektor LO w Grybowie dr Tomasz Walicki. – 32 z nich ma średnią ponad 5,0 co uprawnia ich do pobierania stypendium starosty nowosądeckiego, a 53 uczniów otrzymało wyróżnienie za średnią co najmniej 4,75. Jestem dumny z naszych uczniów. Doceniając i nagradzając ich sukcesy przypominam również, że oprócz średniej ocen liczy się przede wszystkim to, jakimi są ludźmi, czy potrafią nieść pomoc innym, okazywać serce i dążyć do wyznaczonych celów. Dziękuję wszystkim uczniom za ich starania w mijającym roku szkolnym, a nauczycielom i pracownikom szkoły za codzienną pracę i opiekę nad młodzieżą.

– Wyniki, jakie osiągają uczniowie LO w Grybowie świadczą o ich pracy, zdolnościach oraz o wielkim zaangażowaniu nauczycieli – mówił wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk. – Zakończył się rok nauki, zgłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności. Cieszę się z osiągnięć młodzieży i zaangażowania w różne pomocowe inicjatywy. To wszystko będzie procentowało w dalszym życiu. W imieniu starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego dziękuję również nauczycielom za trud nauki i wychowania. Wszystkim życzę wspaniałych i bezpiecznych wakacji!

Gratulacje złożył również radny powiatowy Antoni Poręba, podkreślając, że władze Powiatu Nowosądeckiego dbają o rozwój młodych ludzi i stwarzają im coraz lepsze warunki do nauki.

– I jak widać to procentuje – mówił. – Wasze sukcesy i świetna opinia o szkole sprawiają, że coraz więcej młodych ludzi chce się tutaj uczyć. Dostrzegają, że nie trzeba jechać do innych miast, aby móc być w nowoczesnej szkole, gdzie lekcje prowadzą nauczyciele z pasją. W imieniu starosty Marka Kwiatkowskiego gratuluję osiągnięć, dziękuję również dyrektorowi i wszystkim pracownikom Liceum!

W spotkaniu uczestniczył także burmistrz Grybowa Paweł Fyda, który podziękował nauczycielom, a uczniom pogratulował wysokich wyników.

Fot. Maria Olszowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony