Patriotyzm na miarę XXI wieku – część II

Patriotyzm gospodarczy, a świadomy zakup.

Świadome zakupy staja się przyczyną wielu pozytywnych zmian w społeczeństwie, gospodarce i ekologii. Należy tutaj jasno wskazać segmenty na które oddziałuje nasz wybór i narzędzia, które są przydatne czy wreszcie skutki podejmowanych działań.

Społeczeństwo świadome przy podejmowaniu decyzji kieruje się przesłankami racjonalnymi zgodnymi z interesem prywatnym patrząc jednak często na dobro ogółu. Kupowanie odpowiada przede wszystkim na potrzeby i służy ich zaspokojeniu. Zaspokajane są potrzeby podstawowe fizjologiczne (pożywienie napoje ubranie) oraz potrzeby wyższego rzędu wynikające między innymi z samorealizacji, zainteresowań, mody ect.

 Kilka popularnych podejść do kwestii posiadania czy przesłanek związanych z kupowaniem to:

  1. Konsumpcjonizm – produkty nowsze lepsze bez ograniczeń, korzystanie z zarobionych pieniędzy, często produkty luksusowe markowe bez względu na miejsce produkcji ekologię i inne kwestie.
  2. Moda – kupowanie rzeczy, bo są modne prestiżowe, luksusowe.
  3. Zero west – oszczędzanie zasobów, świadome kupowanie rzeczy faktycznie potrzebnych, ograniczenie produkcji odpadów.
  4. Minimalizm – rezygnacja ze wszystkiego co ogranicza nas w życiu materialnym.
  5. Ekologia – rezygnowanie z jednorazowych opakowań, plastiku na rzecz eko rozwiązań, świadomość wielkich kosztów ,,ekologicznych” i wpływu na życie przyszłych pokoleń staje się przesłanką do powstrzymania się od zakupów i racjonalnego wykorzystania zasobów z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
  6. Instagram, YouTube, Facebook – influenserzy, portale gdzie kształtowane są trendy związane z działaniem na rynku i kształtowaniem potrzeb produktów.

Wszystkie wyżej wymienione determinanty dokonywania zakupów pozwalają nam jasno określić działania i motywacje osób dokonujących zakupów. Omówiwszy motywacje związane z zaspokajaniem potrzeb i charakterem zakupów należy pochylić się również nad kwestią dokonywania zakupów, a konkretnie pominąwszy ujęcie marketingowe, – przedsiębiorstwami, które dostarczają konkretne dobra i usługi w aspekcie lokalizacji, zasięgu oddziaływania a wreszcie patriotyzmu gospodarczego.

Patriotyzm lokalny i globalny.

Globalizacja rozumiana jako proces zacierania granicy ułatwia życie wielu ludzi. Dostęp do nowych technologii, rozwiązań konkurencyjnych cenowo produktów i usług często stoi w opozycji z lokalnymi producentami, którzy czasem nie są w stanie konkurować z innymi przedsiębiorcami czy koncernami zagranicznymi zdobywającymi przewagę konkurencyjną w oparciu o nieetyczne praktyki, tańsza siłę roboczą, dostępność surowców czy regulacje prawne.

Ciężko o jednoznaczne wskazanie lokalnej społeczności, ponieważ w socjologii odchodzi się od enklaw, wydzielonych sfer na rzecz postrzegania ,,globalnej wioski”. Marketing terytorialny dopuszcza jednak interpretowanie miejscowości, miasta jako najbliższej jednostki terytorialnej o charakterze lokalnym. Świetnym przykładem lokalnych działań z zakresu patriotyzmu gospodarczego jest organizacja targów. W wydzielonych miejscach spotykają się kupujący i sprzedający, dochodzi do transakcji kupna- sprzedaży między stronami. Historia tragów sięga średniowiecza, kiedy dzień targowy było jednym z przywilejów nadawanych jednostkom terytorialnym jednoznaczne wskazanie lokalnej społeczności. Prawo do targów ma przełożenie na dzień dzisiejszy, ponieważ w wielu miejscowościach odbywają się cotygodniowe jarmarki, lub w określonym czasie i miejscu spotykają się lokalni producenci i kupujący. Można jednak na mapie polski wskazać wiele miejsc, gdzie odbywają się tragi – lokalni przedsiębiorcy, producenci sprzedają swoje wyroby. Kupując produkty od nich wspieramy ich działalność, a oni mogą dzięki temu się rozwijać. Oprócz targów istnieje wiele lokalnych małych sklepików w małych miejscowościach, miasteczkach czy na osiedlach mieszkaniowych. Sklepy te płacą podatki w Polsce tworzą miejsca pracy i stają się miejscem spotkań mieszkańców, którzy mogą poznać się i zintegrować. Człowiek jako istota społeczna potrzebuje kontaktu z innymi, więc robienie zakupów staje się okazją do budowania relacji nie tylko biznesowych.

Patriotyzm krajowy związany jest ze wspieraniem polskich producentów, którzy dystrybucją swoich produktów zajmują się na saklę kraju, często również za granicą. Polskie produkty są konkurencyjne i cenione przez wzgląd na jakość przez wielu konsumentów. Nie bez znaczenia staje się fakt jednolitego, wolnego rynku na tle unii europejskiej i porozumień gospodarczych. Brak barier w wolnym handlu staje się bezpośrednią przyczyną zalewu rynku produktami spoza kraju, a inne regulacje prawne wykluczają działania natury ograniczania wolnego handlu czy nieuczciwej konkurencji.Istnieją polskie sieci sklepów, sklepy sprzedające tylko produkty polskie czy wreszcie grupy producentów. Wyodrębniony został na rynku produkt regionalny, charakteryzujący się specjalnymi cechami, wyróżniającymi go na tle innych o podobnym charakterze. Ten znak pozwala na większe możliwości w dystrybucji i sprzedaży produktu.  

W kontekście strajku rolników tym bardziej warto zwrócić uwagę na pochodzenie produktów i wspierać rolników w dążeniu do stwarzania równych szans.

Człowiek podejmuje decyzje, ma wybór także w kwestii zakupu produktów od niego zależy czy i co zakupi. Wejście do UE, wspólny rynek, globalizacja sprawiają, że dostępne od ręki są produkty z całego świata a odległość przestaje mieć znaczenie. Każdy produkt posiadający kod kreskowy ma oznaczenie informujące o kraju pochodzenia w przypadku Polski początek kodu kreskowego to 590. Wybierając produkty o takim kodzie kreskowym wspieramy Polską gospodarkę, przynajmniej tak mogłoby się wydawać. Kod ten świadczy o produkcji w Polsce. Nie zawsze jednak są to polskie marki, często po prostu miejscem produkcji staje się nasz kraj – kapitał i wszelkie podatki płacone są w kraju macierzystym. Outsourcing produkcji pozwala na wspieranie gospodarki w zakresie płacenia płac pracownikom, czy innych ponoszonych na tle kraju kosztach działalności. Aby rozpoznać polskie produkty, marki stworzona została darmowa aplikacja tj. POLA. Zabierz ja na zakupy.

Patriotyzm gospodarczy o zasięgu lokalnym i krajowym to podstawowa forma okazywania uczuć wobec ojczyzny i element mocy sprawczej każdego człowieka. Polak kupując polskie produkty może wesprzeć ojczyznę i poprawić sytuację gospodarczą w kraju.  

Więcej
Raport z badań CBOS 2017 Patriotyzm Gospodarczy klik; klik; klik

Część I:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony