Ekoturystyka

Wśród wielu rodzajów turystyki jednym z obowiązujących trendów w podróżowaniu stają się działania z zakresu implikacji ekologii w podróżowaniu. Na podróżowanie składa się wiele różnego rodzaju aspektów związanych z świadczeniem konkretnych usług, które mają na celu zaspokoić potrzeby osoby podróżującej takich jak transport, nocleg czy atrakcje turystyczne.

Ekoturystyka może przejawiać się jako: wybieranie kierunków podróżowania związanych bezpośrednio z ekologią jak i podejmowaniem świadomych decyzji konsumenckich związanych z ekologicznymi dostawcami produktów i usług. Nie bez znaczenia staje się wykorzystanie przede wszystkim naturalnego środowiska tj. skupisk Flory i Fauny, a także występujących walorów przyrodniczych.

Istotnym aspektem staje się również chłonność turystyczna definiowana w encyklopedii leśnej jako: maksymalna liczba osób uczestniczących w ruchu turystycznym, które mogą przebywać równocześnie na danym obszarze, nie powodując degradacji środowiska przyrodniczego, a więc nie zmieniając jakości wypoczynku. Wyraża on naturalną odporność środowiska na degradację i dewastację związaną z ruchem turystycznym.

Tworzenie infrastruktury, która umożliwia korzystanie z konkretnych atrakcji przyrodniczych staje się istotnym aspektem w związku z zmianami, które zachodzą bardzo często nieodwracalnie. Ingerencja w środowisko naturalne powinna stwarzać możliwości korzystania, przy jednoczesnym zachowaniu walorów i piękna natury.

Odmienną kategorię stanowią liczne formy ochrony przyrody, krajobrazu czy konkretnych obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej które na terenie Polski przyjmują formy parków krajobrazowych, narodowych, otulin, pomników przyrody, czy rezerwatów. Stanowią one spory odsetek kraju i służą ochronie polskiej przyrody.

Ekologia to codzienne życiowe wybory, które mają zastosowanie również w turystyce. Każdy z nas decydując się na podróż spełnia swoje potrzeby. Podróżowanie ekologiczne może obejmować dobierane ekologiczne atrakcje lub sposób w jaki się podróżuje – ekologiczny w związku z działaniami podejmowanymi przez konkretne wybory – te małe w stronę ekologii.

Art. powstał w ramach projektu pn. Społeczne Strategie Rozwoju Turystyki w ramach Rządowego Programu NOWEFIO.  

Źródła:

  1. Pisarska B. (2010). Ekoturystyka- realizacją ekorozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna Informatyczna w Warszawie, Warszawa, s. 40
  2. Szwichtenberg A. (2001). Ekoturystyka i agroturystyka, Vademecum, Koszalin, s. 60
  3. Zaręba D. (2010). Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 50- 78
  4. https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/chlonnosc-turystyczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony