LOT-na pomoc na Limanowszczyźnie. Świąteczna siła integracji społecznej

Od ponad trzech lat na Limanowszczyźnie działa Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego (LOT). Oprócz zadań związanych z promocją regionu prowadzi ona także działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami. Właśnie w ramach tego ostatniego komponentu dokonano dzisiaj podsumowań projektu za rok 2022. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Solidarność i odpowiedzialność – to filary polityki, jaką prowadzi rząd Premiera Mateusza Morawieckiego wobec osób z niepełnosprawnościami. To także jasne drogowskazy, które powinny determinować zadania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i wszystkie instytucje, które zajmują się udzielaniem wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. To wreszcie szerokie zadanie społeczne, które przypomina, że wspólnymi siłami możemy kreować rzeczywistość odpowiadającą potrzebom wszystkich grup. To ważne, że potrzebę takiego wsparcia dostrzega i realizuje Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego. Zrzeszając podmioty i osoby fizyczne, LOT udowadnia, że wspólnymi siłami możemy osiągnąć więcej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego na realizację projektu: „Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w powiecie limanowskim w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych – edycja 2022” otrzymała dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego. Dotacja została udzielona w ramach II otwartego konkursu ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób i wyniosła 12 000 zł.

W ramach dzisiejszego wydarzenia odbyło się uroczyste przekazanie okolicznościowych paczek. Trafiły one do osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu, którzy odebrali je w Starostwie Powiatowym w Limanowej. Następnie paczki otrzymali podopieczni Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań” w Tymbarku.

O środki w ramach wspomnianego konkursu ubiegała się także Limanowska Akcja Charytatywna, która również realizuje zadanie dotyczące wsparcia dla osób potrzebujących, posiadających niepełnosprawność. Przyznane dofinansowanie wyniosło w tym wypadku 11 000 zł.

 Dotacje, które przyznaję w ramach tych konkursów, dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej pozwalających na udzielenie osobom potrzebującym wsparcia właśnie w okresie świątecznym. To dobry moment, by pokazać im, że nie są same. Wspólna wieczerza wigilijna czy okolicznościowa paczka to symbole troski okazanej w tym wyjątkowym czasie. Wiele z osób, które otrzymują taką pomoc, znajduje się w trudnej życiowej sytuacji. Niech to będzie także dla nich iskierka nadziei i radości – dodaje wojewoda Kmita.

Więcej o rozstrzygnięciu II i III otwartego konkursu na zadania z zakresu pomocy społecznej można przeczytać tutaj: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=14474

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Instagram

Poprawa dostępności strony